Стратегия на 10% намаление и 30% увеличение на цената на акциите


Тази стратегия се изразява в купуването на акции,; когато Dow (показател за цените на акциите на 30 най-големи компании в САЩ) спада с 10% в сравнение с цената отпреди 12 месеца и продажбата на акциите, когато Dow се повишава с 30% в сравнение с цената отпреди 12 месеца.
Тази стратегия е дългосрочна и не гарантира, че купуването на акции става в абсолютно най-благоприятния момент. Тази стратегия ни принуждава към продажбата на всички акции и влагането на капитала в плавните фондове (равностойност на пари на заем в брой) през по-продължителен период от време.
При тази стратегия удобните моменти за купуване се случват единствено няколко пъти в едно десетилетие. През последните 25 години инвеститорите са могли да купуват съгласно този принцип през следните години: 1962, 1967, 1970, 1973, 1974, 1978, 1982 и 1984 години.
Интерес представлява също така и фактът, че 19 октомври 1987 година (денят на краха на борсата), не беше ден за покупка поради това, че Dow не е бил с 10% по-нисък в сравнение с 19 октомври 1986 година. Няколко месеца преди краха в същото време, Dow беше с 30% по-висок, отколкото 12 месеца по-рано, което трябваше да склони към продажба на акциите.
Таблица 8 показва моментите на покупка и продажба на акциите от януари 1988 година до март 1989 година (период от 15 месеца). През януари 1988 година Dow беше 1958, показателят за покупка беше по нисък от Dow с 1942, през февруари Dow достигна 2023, а показателят за покупка беше по-нисък от Dow с 2001 и накрая, през март Dow беше 1988, а показателят за
купуването беше по-нисък от Dow с 2074. Използвайки тази стратегия, инвеститорите бяха задължени да купят акции през последните дни на март 1988 година.
По-горе описаната стратегия – като механична -елиминира емоциите, свързани с купуването и продажбата на акции. Ако страха пред загубата на капитал и надеждата за по-голяма печалба най-много пречат в ефективното инвестиране на пазара, то стратегията се базира на проверените математически принципи и инвестициите трябва да донесат добри резултати.

Leave a Reply