Стратегия на 10% намаление и 30% увеличение на цената на акциите

Тази стратегия се изразява в купуването на акции,; когато Dow (показател за цените на акциите на 30 най-големи компании в САЩ) спада с 10% в сравнение с цената отпреди 12 месеца и продажбата на акциите, когато Dow се повишава с 30% в сравнение с цената отпреди 12 месеца. Тази стратегия е дългосрочна и не гарантира,

Read more ›