Оборот от бързи кредити

Макар че на практика горните изисквания трудно могат да бъдат спазени, схемата за определяне на възможностите на фирмата (тяхната граница) да обслужва взетите кредити е метод, който широко се ползва в анализа на бонитета на кредитоискателя. Нещо повече – обсъжданият разчет трябва да бъде извършен кредит още в началото, за да бъдат спестени усилията, които

Read more ›